Személyi fejlesztések

Probléma

Cégméret

Megoldás

Tréningjeink

A tréningeket saját módszertanunk szerint tartjuk. Minden esetben a Megbízó munkatársainak legmegfelelőbb, testre szabott tematikát állítunk össze, amely sokkal hatékonyabb az általánosan elérhető képzéseknél. Célunk, hogy  a résztvevők ne általánosságokat hallgassanak, hanem a náluk felmerült problémákra és a megoldandó feladataikra kapjanak azonnal használható eszközöket, tudást.

A képzések sikerességének egyik kulcsa az utánkövetés. Az elvégzett tréningek után 1-2 hónappal a résztvevőkkel átbeszéljük a tapasztalatokat. Milyen eszközöket tudtak használni, mennyire érzik sikeresnek, miben szeretnének fejlődni? Felmérjük, melyek azok a pontok amelyekkel nem értek el sikert, vagy nem tudták használni – és miért. Finomítjuk azokat, vagy alternatívákat javaslunk.

Asszertív kommunikációs tréning – 2 nap / csoport

Célja: A résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése, a személyes és a vezetői szereppel járó kommunikációs eszközök és technikák megismerése, összehangolása, gazdagítása. A személyes kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása. Az egyéni és a céges érdekképviselet fejlesztése.

Az elmondott igények szerint a problémák kibeszélése, a feszültségek oldása, egyéni tanácsok az egyéni problémákra.

Tárgyalástechnika tréning – 2 nap / csoport

Célja: a személyes kommunikáció eredményességének javítása.

A résztvevők feladatokon és helyzetgyakorlatokon keresztül sajátítják el a hatékony kommunikációhoz tárgyalásokhoz szükséges alapvető ismereteket és készségeket, képességeket.

Prezentációs készség fejlesztés – 2 nap / csoport

Célja: hogy segítse a résztvevőt abban, hogy egyénisége tükröződjön mondanivalójában, és ez által sokkal meggyőzőbb legyen. Tökéletesítse azokat az eszközöket, amelyek ráirányítják a figyelmet egy hatásos előadásra, és fejlessze ezek tudatos használatát.

Értékesítési tréning – 2 nap / csoport

Célja: segíti az értékesítésben dolgozó szakembereket készségeik további fejlesztésében.

Alapelv: a dolgokat nézzük a másik ember szemszögéből, beszéljünk tisztán és meggyőzően, mutassunk barátságos, magabiztos képet.

Ügyfélszolgálati képzés (mind telefonos, mind személyes) – 2 nap / csoport

Célja: hogy a résztvevők az Ügyfelekkel történő kommunikáció során megfelelő stílusban tudják képviselni magukat, a cégüket, mindezt úgy, hogy a Vevő azt érezze, hogy fontos számukra a problémája. Képesek legyenek a feszültségek felismerésére és kezelésére, a konfliktushelyzetek elkerülésére, megoldására, a saját magukban érzett stressz leküzdésére.

Vezetői alap tréning – 2 nap / csoport

Célja: hogy a résztvevők megismerjék, és a napi munkában legyenek képesek alkalmazni a legmodernebb menedzsment-elmélet módszereit és ezáltal növeljék az általuk képviselt szervezet hatékonyságát.

Empowerment (feljogosítás-felhatalmazás) program – 2 nap / csoport

Célja: a szervezeti kultúra fejlesztése, a szervezeti egység kulcsemberei közreműködésével a partneri kapcsolatok újradefiniálása, a hatékony együttműködés fejlesztése, a vállalati értékek markánsabb megjelenítése a napi gyakorlatban.

Időgazdálkodás – 2 nap / csoport

Célja: a napi munkavégzéshez rendelkezésre álló idő megfelelő beosztása. A feladatok priorizálása. Az idő és a feladat okozta nyomás megszüntetésének helyes módszerei.

Projektmenedzsment alapok – 5 nap / csoport

Célja: a projektmenedzsment elmélet alapjainak és gyakorlati ismereteinek átadása a résztvevők számára. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása testre szabott példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének javítása. A résztvevők csoportmunkában saját példán keresztül ismerik meg és sajátítják el a projektmenedzsment alapvető ismereteit és eszközeit.

Modern menedzsment technika (Lean alapok) – 2 nap / csoport

Célja: a mai világban leghatékonyabbnak elfogadott Lean irányítási filozófia alapjainak, eszközeinek bemutatása.

Hatékony workshop vezető – 2 nap / csoport

Célja: a hatékony csoport vezetés és a csoportos probléma megoldás strukturált módszereinek megismertetése begyakoroltatása.

A fentieken túlmenően általánosságban az alábbi területeken hasznosak a személyes képzések:

Mentorálás

Mentorálásról jellemzően akkor beszélünk, amikor munkatársunk új pozícióba kerül, vagy új feladatköröket kap és ezek kezdetben túl nagy kihívást jelentenek.
Ilyenkor mentorunk lépésről lépésre vezeti be az új feladataiba. Több, mint egy tréning, mert itt a gyakorlatban sajátíthatja el a szükséges tudást, technikákat. Ahogy halad előre, úgy csökken a mentorálás időtartama sűrűsége.
Ezt használjuk például ha valaki kereskedelmi vezetővé vagy cégvezetővé lép elő és korábban még nem csinálta ezt teljes körűen.
Az egyik leghatékonyabb képzési forma, mert az összes kérdést azonnal meg lehet vitatni és a mentor megoldásokat is mutat, figyelve a mentorált lehetőségeire.

Mediáció

Előfordul, hogy a kollégák között olyan szintű problémák keletkeznek, amelyek már akadályozzák a munkavégzést és a környezetükre is negatív hatással van a feszültség.
Ha ezt sem egymás között, sem a vezető nem tudja orvosolni, akkor a mediáció lehet a megoldás.

Tapasztalt mediátoraink megtalálják a problémák gyökereit, és az érintettekkel tisztázva a konfliktus forrását, segítenek közös nevezőre hozni a hozzáállást. Így már csak egy lépés, hogy feloldódjon a feszültség és a munka ismét a rendes mederben follyon tovább.
Coach segítségével gyorsabban fejlődünk

Elérhetőség & kapcsolat

Telefon

+36 30 / 419 1284

Email

szabo@thalassys.hu